ติดต่อหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน (HelpDesk)

ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อแจ้งปัญหา ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น

หลังจาก “แจ้งขอรีเซ็ตรหัสผ่าน” ให้รอ SMS แจ้งก่อนตั้งรหัสผ่านใหม่ , รหัสผ่านที่กำหนดใหม่ จะอัพเดทไปยังทุกบริการ รวมถึง WiFi และ Microsoft 365

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ:

Phone

  • Mobile: 086-246-2838
  • Phone: 045-481168

Address

  • ตำบลขุหลุ
  • อำเภอตระการพืชผล
  • จังหวัดอุบลราชธานี 34130

Contact

  • ครูประกาศิต ศรีสะอาด
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • Admin: prakasit@mtk.ac.th
  • General: ictmtk@mtk.ac.th