ติดต่อหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน (HelpDesk)

ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อแจ้งปัญหา ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น

หลังจาก “แจ้งขอรีเซ็ตรหัสผ่าน” ให้รอ SMS แจ้งก่อนตั้งรหัสผ่านใหม่ , รหัสผ่านที่กำหนดใหม่ จะอัพเดทไปยังทุกบริการ รวมถึง WiFi *** ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นรับทราบ ***

เนื่องจากมีการติดต่อเป็นจำนวนมาก หากครบ 48 ชั่วโมงแล้วไม่ได้รับ SMS, รหัสผ่านชั่วคราวคือเลขประจำตัวติดกัน 2 ครั้ง, จากนั้นระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่, นำไปใช้กับ WiFi ได้ทันที

  กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อ:

  Phone

  • Mobile: 086-246-2838
  • Phone: 045-481168

  Address

  • ตำบลขุหลุ
  • อำเภอตระการพืชผล
  • จังหวัดอุบลราชธานี 34130

  Contact

  • ครูประกาศิต ศรีสะอาด
  • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • Admin: prakasit@mtk.ac.th
  • General: ictmtk@mtk.ac.th