Blog

ictmtk-manual-img-classroom

Classroom  ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณครูสร้างและเก็บงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และยังสามารถช่วยประหยัดเวลา เช่น ความสามารถในการทำสำเนาให้กับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังสร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละคนเพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล นักเรียนสามารถติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายว่ามีอะไรบ้าง คุณครูสามารถติดตามการทำงานของนักเรียนได้ว่าใครยังไม่เสร็จ และคุณครูสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานที่นักเรียนส่งมาได้อย่างรวดเร็ว

 

ขั้นตอนการเข้าห้องเรียน Classroom 

ขั้นตอนการเข้าห้องเรียน Classroom

  1. เตรียมรหัสเข้าห้องเรียนที่ได้รับจากคุณครู
  2. ไปที่ Google จากนั้น คลิก ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
  3. ป้อน บัญชีนักเรียน แล้ว คลิก ถัดไป
  4. ป้อนรหัสผ่าน แล้ว คลิกถัดไป
  5. คลิก Quick Link แล้วเลือก Classroom
  6. ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล แล้ว คลิก ทำต่อ
  7. คลิก ที่ ฉันเป็นนักเรียน
  8. คลิก ที่ เข้าร่วมชั้นเรียน
  9. ป้อนรหัสเข้าห้องเรียน แล้ว คลิก เข้าร่วม
  10. ตอนนี้เราเข้ามาที่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

 

ดาวน์โหลดแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ประกาศิต ศรีสะอาด

iCT.MTK "ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล"