บทความ/คู่มือ

คู่มือการใช้งาน MTK Meet

ติดต่อกับคุณครูและนักเรียนได้แบบเสมือนจริงผ่านวิดีโอคอลและการส่งข้อความที่ปลอดภัยเพื่อให้การเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน
Read More

คู่มือการใช้งาน MTK ACCOUNT

บัญชีไอทีของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (MTK Account) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้บริการต่างๆ ของโรงเรียนฯ
Read More

คู่มือการใช้งาน MTK MAIL

ระบบอีเมล @mtk.ac.th เพื่อการทำงานร่วมกันในโรงเรียนฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล การนัดหมาย และการจัดเก็บเอกสารออนไลน์
Read More

คู่มือการใช้งาน MTK WIFI

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi / WiFi) แก่นักเรียน และคุณครูของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
Read More

คู่มือการใช้งาน MTK STORAGE

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (cloud storage) ซึ่งทำให้เราสามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้
Read More

คู่มือการใช้งาน COM LAB

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง/ห้อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม
Read More