บทความ/คู่มือ

คู่มือการใช้งาน MTK WIFI

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi / WiFi) แก่นักเรียน และคุณครูของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
Read More

คู่มือการใช้งาน DRIVE

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (cloud storage) ซึ่งทำให้เราสามารถจัดเก็บไฟล์และเข้าถึงไฟล์ได้จากที่ใดก็ได้
Read More

คู่มือการใช้งาน COM LAB

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง/ห้อง พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม
Read More